Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9157
Název záměru: Rekonstrukce stávající mořírny CANDOR
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináBohumínPudlov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2016 11:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŽDB DRÁTOVNA a.s., Jeremenkova 66, 735 51 Bohumín - Pudlov
IČ oznamovatele: 29400066
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2015
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: OV9157_oznameni.7z (1344 kB) - 27.10.2015 14:42:31
Informace o oznámení: OV9157_infOznam.pdf (138 kB) - 27.10.2015 14:42:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.01.2016
Datum nabytí právní moci: 28.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV9157_zjistovaci.zip (1622 kB) - 28.12.2015 09:28:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9157_infZjistovaci.zip (260 kB) - 03.02.2016 11:54:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: