Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9167
Název záměru: Přístavba výrobní haly Linaset, a.s. - Bruntál
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálBruntálBruntál-město
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 09.06.2016 13:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Linaset, a.s., Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou
IČ oznamovatele: 47674687
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 14.03.2016
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Text oznámení záměru: OV9167_oznameni.zip (5614 kB) - 17.02.2016 10:51:35
Informace o oznámení: OV9167_infOznam.pdf (166 kB) - 17.02.2016 10:51:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2016
Datum nabytí právní moci: 09.06.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV9167_zjistovaci.zip (1697 kB) - 06.05.2016 14:04:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9167_infZjistovaci.zip (696 kB) - 09.06.2016 13:32:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: