Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9194
Název záměru: Úprava technologií Expedičních skladů SILNICE.CZ s.r.o.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: II/7.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálKrnovOpavské Předměstí
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2017 09:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SILNICE.CZ, Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
IČ oznamovatele: 26792711
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 28.08.2017
Zpracovatel oznámení: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV9194_oznameni.zip (44535 kB) - 04.08.2017 14:05:51
Informace o oznámení: OV9194_infOznam.pdf (116 kB) - 04.08.2017 14:05:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV9194_zjistovaci.zip (1981 kB) - 21.09.2017 09:34:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dle novely zákona č. 100/2001 Sb. ve znění účinném od 1. 11. 2017 spadá záměr pod bod č. 86 kategorie II. přílohy č. 1. Příslušným úřadem zajišťujícím proces posouzení vlivů záměru na životní prostředí je od 1. 11. 2017 Krajský úřad Moravskoslezského kraje.