Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9197
Název záměru: Rozšíření výroby W a WC (etapa 2)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/19
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálBruntálBruntál-město
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 13.04.2018 14:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Global Tungsten & Powders spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 27808408
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.01.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 23.02.2018
Zpracovatel oznámení: Postbiegl Stanislav Ing.
Text oznámení záměru: OV9197_oznameni.zip (5708 kB) - 19.01.2018 12:38:16
Informace o oznámení: OV9197_infOznam.pdf (118 kB) - 19.01.2018 13:40:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.03.2018
Datum nabytí právní moci: 07.04.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV9197_zjistovaci.zip (728 kB) - 07.03.2018 12:51:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9197_infZjistovaci.zip (571 kB) - 13.04.2018 14:07:09
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: