Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9198
Název záměru: Umístění výroby BAUR FORMSCHAUMTECHNIK s.r.o. v hale C areálu Karla, s.r.o., Bruntál
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálBruntálBruntál-město
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 10.05.2018 10:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Baur Formschaumtechnik s.r.o., Solární 870, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO oznamovatele: 27830543
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 14.03.2018
Zpracovatel oznámení: Kuběna Oldřich RNDr.
Text oznámení záměru: OV9198_oznameni.zip (32893 kB) - 06.02.2018 07:37:25
Informace o oznámení: OV9198_infOznam.pdf (127 kB) - 06.02.2018 07:37:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2018
Datum nabytí právní moci: 04.05.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV9198_zjistovaci.zip (898 kB) - 03.04.2018 14:16:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9198_infZjistovaci.zip (745 kB) - 10.05.2018 10:41:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: