Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9202
Název záměru: CTPark Nový Jičín - Objekt NJ2/3
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínNový JičínNový Jičín-Dolní Předměstí
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2018 10:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Property IV s.r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 25133993
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 16.07.2018
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV9202_oznameni.zip (23050 kB) - 08.06.2018 08:11:47
Informace o oznámení: OV9202_infOznam.pdf (118 kB) - 08.06.2018 08:11:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2018
Datum nabytí právní moci: 21.08.2018
Závěry zjišťovacího řízení: OV9202_zjistovaci.zip (1035 kB) - 23.07.2018 08:17:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9202_infZjistovaci.zip (556 kB) - 24.08.2018 10:15:45
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: