Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9205
Název záměru: Rozšíření výrobních kapacit – vstřikování plastů
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekPaskovPaskov
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 11.04.2019 10:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Fortemix produkce s.r.o., Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava
IČO oznamovatele: 44743611
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 18.02.2019
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: OV9205_oznameni.zip (11378 kB) - 15.01.2019 08:51:51
Informace o oznámení: OV9205_infOznam.pdf (103 kB) - 15.01.2019 08:46:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV9205_zjistovaci.zip (1711 kB) - 08.03.2019 12:16:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9205_infZjistovaci.zip (755 kB) - 11.04.2019 10:05:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: