Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9211
Název záměru: CTPark Ostrava-Hrabová – Objekt O26, část B
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/42;II/96
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrabová
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2019 14:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
IČO oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2019
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV9211_oznameni.zip (10046 kB) - 22.10.2019 14:39:51
Informace o oznámení: OV9211_infOznam.pdf (98 kB) - 22.10.2019 14:39:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV9211_zjistovaci.zip (2284 kB) - 10.12.2019 14:32:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: