Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9212
Název záměru: Haly A + B
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaLudgeřoviceLudgeřovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 15.04.2020 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HP trend, s.r.o.
IČO oznamovatele: 65142039
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2020
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: OV9212_oznameni.zip (19442 kB) - 20.12.2019 08:05:02
Informace o oznámení: OV9212_infOznam.pdf (106 kB) - 20.12.2019 09:47:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2020
Datum nabytí právní moci: 17.03.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV9212_zjistovaci.zip (500 kB) - 14.02.2020 09:11:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV9212_infZjistovaci.zip (475 kB) - 15.04.2020 09:12:32
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: