Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9213
Název záměru: Výroba vodíku (H2) parním reformováním metanu (SMR)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/30
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálBruntálBruntál-město
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 23.07.2020 10:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Messer Technogas s.r.o.
IČO oznamovatele: 40764788
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2020
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: OV9213_oznameni.zip (17013 kB) - 05.06.2020 12:37:41
Informace o oznámení: OV9213_infOznam.pdf (158 kB) - 05.06.2020 13:31:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV9213_zjistovaci.zip (215 kB) - 23.07.2020 10:56:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: