Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK006
Název záměru: Obalovna živičných směsí SEZEMICE
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceSezemiceSezemice nad Loučnou
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.08.2002 13:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s.,F.Nováka 3/5267,796 40 Prostějov
IČ oznamovatele: 63478412
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK006_oznameni.doc (856 kB) - 14.05.2002 09:12:56
Informace o oznámení: PAK006_infOznam.doc (161 kB) - 14.05.2002 09:14:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK006_zjistovaci.doc (193 kB) - 26.08.2002 12:38:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: