Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK021
Název záměru: Linhartice - obalovna
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyLinharticeLinhartice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.01.2004 11:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Stavby silnic a železnic, a.s., Odštěpný závod 7, Sušilova 1528, Hradec Králové
IČ oznamovatele: 45274924
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pavliš Radko RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK021_oznameni.doc (534 kB) - 16.01.2003 10:52:32
Informace o oznámení: PAK021_infOznam.doc (164 kB) - 16.01.2003 10:52:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK021_zjistovaci.doc (5000 kB) - 09.04.2003 12:32:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pavliš Radko RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK021_dokumentace.doc (534 kB) - 29.07.2003 09:45:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK021_infDokumentace.doc (44 kB) - 29.07.2003 09:45:23
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK021_posudek.doc (404 kB) - 01.12.2003 08:14:34
Informace o posudku: PAK021_infPosudek.doc (47 kB) - 01.12.2003 08:14:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK021_inf1VP.doc (47 kB) - 28.01.2004 10:58:27
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK021_zapis1VP.doc (117 kB) - 28.01.2004 10:58:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK021_zaveryStan.doc (208 kB) - 28.01.2004 10:59:57
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: