Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK026
Název záměru: Skládka Chvaletice - Kompostárna
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceZdechoviceZdechovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.05.2004 10:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Bohemian Waste Management a.s. Hradec Králové
IČ oznamovatele: 42194938
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK026_oznameni.doc (1953 kB) - 17.03.2003 08:24:40
Informace o oznámení: PAK026_infOznam.doc (167 kB) - 17.03.2003 08:24:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK026_zjistovaci.doc (4806 kB) - 23.06.2003 10:10:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK026_dokumentace.doc (2534 kB) - 26.06.2003 08:20:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK026_infDokumentace.doc (42 kB) - 26.06.2003 08:20:03
Vrácení dokumentace: PAK026_vraceni.doc (3841 kB) - 19.08.2003 09:46:15
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK026_posudek.doc (10180 kB) - 16.03.2004 10:23:22
Informace o posudku: PAK026_infPosudek.doc (42 kB) - 16.03.2004 10:23:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK026_inf1VP.doc (42 kB) - 30.03.2004 10:40:59
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK026_zapis1VP.doc (70 kB) - 05.05.2004 09:18:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK026_zaveryStan.doc (187 kB) - 05.05.2004 09:21:35
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: