Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK094
Název záměru: Výměna obalovací soupravy živičných směsí
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíVysoké MýtoVysoké Mýto
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.09.2005 11:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČMO - České a moravské obalovny, s.r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
IČ oznamovatele: 25186183
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK094_oznameni.doc (2783 kB) - 06.01.2005 11:42:42
Informace o oznámení: PAK094_infOznam.doc (43 kB) - 06.01.2005 11:42:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK094_zjistovaci.doc (97 kB) - 24.02.2005 09:53:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tomášek Josef Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK094_dokumentace.doc (3074 kB) - 24.03.2005 09:02:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK094_infDokumentace.doc (44 kB) - 24.03.2005 09:02:43
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK094_posudek.doc (3708 kB) - 12.07.2005 08:17:33
Informace o posudku: PAK094_infPosudek.doc (52 kB) - 12.07.2005 08:17:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PAK094_inf1VP.doc (52 kB) - 12.07.2005 08:19:27
Zápis z 1. veřejného projednání: PAK094_zapis1VP.doc (95 kB) - 16.09.2005 10:32:31
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK094_zaveryStan.doc (231 kB) - 16.09.2005 10:33:54
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: