Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK210
Název záměru: Výstavba 2 větrných elektráren v k.ú. Vlčkovice u Mladkova
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK210_duvodyUkonceni.pdf (573 kB) - 03.01.2018 16:36:15
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíMladkovVlčkovice u Mladkova
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2018 16:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VTE Vlčkovice s.r.o., Šedivská 838, 561 51 Letohrad
IČ oznamovatele: 27499642
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obst Petr RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK210_oznameni.pdf (3211 kB) - 08.01.2007 09:01:36
Informace o oznámení: PAK210_infOznam.doc (49 kB) - 08.01.2007 09:01:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK210_zjistovaci.doc (127 kB) - 14.02.2007 10:15:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: