Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK294
Název záměru: Kanalizace a ČOV Trhová Kamenice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: PAK294_duvodyUkonceni.doc (45 kB) - 18.08.2008 13:32:18
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimTrhová KameniceTrhová Kamenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.08.2008 14:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., Na Střezině 1079, 500 03 Hradec
IČO oznamovatele: 48153362
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Chrudimka
Text oznámení záměru: PAK294_oznameni.doc (8382 kB) - 07.09.2007 08:45:09
Informace o oznámení: PAK294_infOznam.doc (47 kB) - 07.09.2007 08:52:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PAK294_zjistovaci.doc (130 kB) - 29.10.2007 11:12:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: