Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK303
Název záměru: Výrobní areál firmy VESLA s.r.o., Pardubice - Nemošice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK303_duvodyUkonceni.pdf (579 kB) - 03.01.2018 15:16:43
Zařazení: II/4.3;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceNemošice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2018 15:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VESLA s.r.o., Průmyslová 380, 533 01 Pardubice – Černá za Bory
IČ oznamovatele: 26191644
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: PAK303_oznameni.pdf (5754 kB) - 15.10.2007 08:58:01
Informace o oznámení: PAK303_infOznam.doc (49 kB) - 15.10.2007 08:58:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PAK303_zjistovaci.doc (133 kB) - 21.12.2007 11:12:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: