Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK308
Název záměru: Pracoviště pro nanášení práškových plastů, odmašťovací a tryskací pracoviště
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyLitomyšlLitomyšl
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2007 12:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KVADRANT 1990 akciová společnost, T.G. Masaryka čp. 1190, 729, 570 01 Litomyšl
IČO oznamovatele: 00484849
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bohuněk Jaroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK308_oznameni.doc (35218 kB) - 14.11.2007 13:23:32
Informace o oznámení: PAK308_infOznam.doc (66 kB) - 14.11.2007 13:23:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PAK308_zjistovaci.doc (84 kB) - 14.12.2007 12:25:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Litomyšl
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: