Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK333
Název záměru: Chov nosnic - Choltice-Luhy
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceCholticeCholtice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.08.2009 08:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: VEJCE CZ s.r.o., Nedokončená 9, Praha 9 - Kyje
IČ oznamovatele: 27428559
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK333_oznameni.pdf (2649 kB) - 05.02.2008 09:58:46
Informace o oznámení: PAK333_infOznam.doc (67 kB) - 05.02.2008 10:33:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK333_zjistovaci.doc (90 kB) - 04.03.2008 12:41:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK333_dokumentace.pdf (15223 kB) - 11.05.2009 09:09:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK333_infDokumentace.doc (66 kB) - 11.05.2009 09:09:14
Vrácení dokumentace: PAK333_vraceni.doc (63 kB) - 01.04.2009 13:47:34
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK333_posudek.pdf (4225 kB) - 14.07.2009 09:55:50
Informace o posudku: PAK333_infPosudek.doc (59 kB) - 14.07.2009 09:55:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK333_zaveryStan.doc (134 kB) - 21.08.2009 07:20:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: