Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK342
Název záměru: Regenerace bývalého objektu bramborárny na výrobní areál R+K
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2;II/10.4;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíKlášterec nad OrlicíKlášterec nad Orlicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2008 10:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí čp. 120, PSČ 561 82
IČ oznamovatele: 60917598
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PAK342_oznameni.pdf (6744 kB) - 07.03.2008 11:27:51
Informace o oznámení: PAK342_infOznam.doc (67 kB) - 07.03.2008 11:27:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK342_zjistovaci.doc (123 kB) - 31.03.2008 09:45:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Žamberk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: