Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK343
Název záměru: Výstavba závodové čerpací stanice na naftu
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimZaječiceZaječice u Chrudimi
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.04.2008 12:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Vladimír Blažek, Škrovád 146, 538 21 Slatiňany
IČ oznamovatele: 11032723
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK343_oznameni.doc (6710 kB) - 05.03.2008 15:48:04
Informace o oznámení: PAK343_infOznam.doc (67 kB) - 05.03.2008 15:48:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK343_zjistovaci.doc (97 kB) - 02.04.2008 11:52:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýChrudimMěstský úřad Chrast
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: