Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK376
Název záměru: Úprava technologického procesu stávajícího pracoviště nanášení práškových plastů, STROJON spol. s r.o.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceLázně BohdanečLázně Bohdaneč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2008 08:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STROJON spol. s.r.o., se sídlem Pardubice – Černá za Bory, Průmyslová ul., PSČ 5
IČ oznamovatele: 00653209
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK376_oznameni.doc (16492 kB) - 03.09.2008 08:14:48
Informace o oznámení: PAK376_infOznam.doc (66 kB) - 03.09.2008 08:14:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.09.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK376_zjistovaci.doc (88 kB) - 30.09.2008 07:56:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: