Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK460
Název záměru: Mobilní obalovna živičných směsí Holice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK460_duvodyUkonceni.pdf (573 kB) - 03.01.2018 15:12:54
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceHoliceHolice v Čechách
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2018 15:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JV Capital a.s.
IČ oznamovatele: 28490321
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK460_oznameni.zip (6825 kB) - 04.12.2009 08:34:15
Informace o oznámení: PAK460_infOznam.doc (53 kB) - 04.12.2009 08:34:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PAK460_zjistovaci.doc (141 kB) - 14.04.2010 06:40:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: