Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK461
Název záměru: Mobilní obalovna živičných směsí Moravská Třebová
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK461_duvodyUkonceni.pdf (577 kB) - 05.01.2018 08:50:34
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyMoravská TřebováMoravská Třebová
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.01.2018 08:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JV Capital a.s., Lannova 1540/26, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 28490321
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Text oznámení záměru: PAK461_oznameni.zip (8953 kB) - 07.12.2009 08:58:41
Informace o oznámení: PAK461_infOznam.doc (54 kB) - 07.12.2009 08:52:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PAK461_zjistovaci.doc (128 kB) - 03.02.2010 09:25:20
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: