Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK466
Název záměru: Mobilní obalovna živičných směsí Bojanov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK466_duvodyUkonceni.pdf (578 kB) - 03.01.2018 15:13:44
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimBojanovBojanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2018 15:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice zastoupená na základě mandatorní smlouvy firmou JV Capital a.s., Lannova 1540/26, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 00085031
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Adamec Petr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK466_oznameni.doc (597 kB) - 05.01.2010 13:14:25
Informace o oznámení: PAK466_infOznam.doc (56 kB) - 21.12.2009 08:03:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PAK466_zjistovaci.doc (90 kB) - 24.03.2010 16:44:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: