Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK476
Název záměru: VTE Sobkovice - Studené
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK476_duvodyUkonceni.pdf (577 kB) - 28.12.2017 09:49:32
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíSobkoviceSobkovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.12.2017 09:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WINDTEX s.r.o., náměstí Republiky 56, 530 02 Pardubice
IČ oznamovatele: 25271491
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obst Petr RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK476_oznameni.pdf (11110 kB) - 24.03.2010 09:30:37
Informace o oznámení: PAK476_infOznam.doc (72 kB) - 24.03.2010 09:30:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PAK476_zjistovaci.zip (2424 kB) - 23.04.2010 08:42:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: