Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK515
Název záměru: Přestavba reprodukční stáje pro prasnice a stáje pro dojnice na haly pro chov brojlerů v k. ú. Trusnov
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK515_duvodyUkonceni.jpg (192 kB) - 08.06.2011 13:24:12
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceTrusnovTrusnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2011 14:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MORAS akciová společnost, Smetanova 1, 533 72 Moravany
IČ oznamovatele: 25252623
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.03.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK515_oznameni.zip (5748 kB) - 07.03.2011 09:06:32
Informace o oznámení: PAK515_infOznam.doc (56 kB) - 07.03.2011 09:07:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.04.2011
Závěry zjišťovacího řízení: PAK515_zjistovaci.pdf (5724 kB) - 05.04.2011 08:34:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceMěstský úřad Holice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: