Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK533
Název záměru: Dostavba areálu chovu skotu Kočí
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimKočíKočí
Poznámka: zařazení § 4 odst. 1 písm. a)
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2012 15:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Oseva Agri Chrudim, a.s.
IČ oznamovatele: 47452471
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK533_dokumentace.zip (10941 kB) - 11.11.2011 10:21:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK533_infDokumentace.pdf (78 kB) - 14.11.2011 09:20:28
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK533_posudek.pdf (3586 kB) - 28.02.2012 09:58:11
Informace o posudku: PAK533_infPosudek.pdf (83 kB) - 05.03.2012 07:45:02
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.05.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK533_zaveryStan.pdf (128 kB) - 21.05.2012 14:42:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: