Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK543
Název záměru: JTEKT Pardubice, DC Machine No.7
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceStaré Čívice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2012 13:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JTEKT Automotive Czech Pardubice s.r.o., U Panasonicu 273, 53006 Staré Čívice
IČ oznamovatele: 26764181
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: PAK543_oznameni.pdf (2653 kB) - 16.01.2012 16:30:37
Informace o oznámení: PAK543_infOznam.pdf (861 kB) - 16.01.2012 16:30:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PAK543_zjistovaci.zip (1769 kB) - 22.02.2012 13:43:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: