Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK547
Název záměru: Výstavba stájí pro skot Předhradí
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimPředhradíPředhradí u Skutče
Poznámka: zařazení bod § 4 odst. 1 písm. c)
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.09.2012 08:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Předhradí, 539 74 Předhradí
IČ oznamovatele: 48155292
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vorel Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK547_dokumentace.doc (9743 kB) - 07.03.2012 16:39:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK547_infDokumentace.pdf (83 kB) - 08.03.2012 13:17:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 13.07.2012
Text posudku: PAK547_posudek.doc (4892 kB) - 13.06.2012 11:56:36
Informace o posudku: PAK547_infPosudek.pdf (83 kB) - 13.06.2012 11:56:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.09.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK547_zaveryStan.pdf (130 kB) - 11.09.2012 07:35:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: