Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK553
Název záměru: Automatická mobilní betonárka AMB 22 v lokalitě Skuteč - Litická
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimSkutečSkuteč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.11.2012 12:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Merit spol. s r.o., U Cukrovaru 790, 538 21 Slatiňany
IČO oznamovatele: 46509135
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bohuněk Jaroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK553_oznameni.doc (2637 kB) - 04.06.2012 07:39:44
Informace o oznámení: PAK553_infOznam.pdf (852 kB) - 04.06.2012 07:39:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PAK553_zjistovaci.zip (20 kB) - 22.11.2012 12:54:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: