Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK566
Název záměru: Výrobně-montážní a skladovací areál Rosice nad Labem
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceRosice nad Labem
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2012 10:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ oznamovatele: 15050114
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 25.09.2012
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK566_oznameni.zip (75860 kB) - 04.09.2012 10:47:23
Informace o oznámení: PAK566_infOznam.pdf (86 kB) - 24.09.2012 08:14:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PAK566_zjistovaci.zip (2793 kB) - 04.10.2012 09:26:08
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK566_infZjistovaci.rtf (169 kB) - 04.10.2012 09:26:08
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceKrajský úřad Pardubického kraje
PardubickýPardubiceMagistrát města Pardubic
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: