Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK579
Název záměru: Intenzifikace ČOV
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.9
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíDolní DobroučDolní Dobrouč
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2012 10:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Contipro Group s.r.o., Dolní Dobrouč 401, 561 02
IČ oznamovatele: 26116278
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK579_oznameni.zip (6172 kB) - 16.11.2012 07:06:16
Informace o oznámení: PAK579_infOznam.pdf (85 kB) - 16.11.2012 07:06:16
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PAK579_zjistovaci.zip (563 kB) - 18.12.2012 10:24:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: