Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK580
Název záměru: Dostavba Farmy Pařízek - Červený Potok
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíKrálíkyČervený Potok
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.12.2012 12:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Jaroslav Pařízek, Červený Potok 21, 561 69 Králíky
IČ oznamovatele: 47500786
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 12.12.2012
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK580_oznameni.zip (4223 kB) - 22.11.2012 09:36:48
Informace o oznámení: PAK580_infOznam.pdf (86 kB) - 22.11.2012 09:36:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PAK580_zjistovaci.zip (1013 kB) - 21.12.2012 12:59:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK580_infZjistovaci.rtf (167 kB) - 21.12.2012 12:59:19
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: