Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK585
Název záměru: Navýšení chovu nosnic Choltice - Luhy
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceBezděkovBezděkov
Pardubický krajPardubiceCholticeCholtice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.01.2013 13:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO-group a.s., Choceradská 3298/32, 141 00 Praha
IČ oznamovatele: 28249119
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 09.01.2013
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK585_oznameni.zip (3733 kB) - 20.12.2012 09:38:14
Informace o oznámení: PAK585_infOznam.pdf (99 kB) - 20.12.2012 09:38:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK585_zjistovaci.zip (1189 kB) - 23.01.2013 13:06:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK585_infZjistovaci.rtf (169 kB) - 23.01.2013 13:06:09
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: