Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK596
Název záměru: Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku v obcích, číslo stavby: 229000008
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíRybníkRybník u České Třebové
Pardubický krajÚstí nad OrlicíTřeboviceTřebovice
Pardubický krajÚstí nad OrlicíČeská TřebováČeská Třebová
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.05.2013 13:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 07.05.2013
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK596_oznameni.zip (151477 kB) - 17.04.2013 08:27:52
Informace o oznámení: PAK596_infOznam.pdf (99 kB) - 16.04.2013 10:31:55
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK596_zjistovaci.zip (836 kB) - 16.05.2013 13:36:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK596_infZjistovaci.rtf (167 kB) - 16.05.2013 13:36:16
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Ústí nad Orlicí
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Česká Třebová
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: