Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK604
Název záměru: Přístavba haly H.A.N.S. na pozemku p. č. 370/124 v průmyslovém areálu v Malé Čeperce
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceČeperkaČeperka
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.09.2013 15:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: H.A.N.S. stavby, a.s., Praha 4, Holušická 2253, PSČ 148 00
IČ oznamovatele: 27124355
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2013
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK604_oznameni.zip (5242 kB) - 31.07.2013 08:27:12
Informace o oznámení: PAK604_infOznam.doc (55 kB) - 31.07.2013 08:27:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PAK604_zjistovaci.zip (1592 kB) - 11.09.2013 15:24:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK604_infZjistovaci.rtf (168 kB) - 11.09.2013 15:24:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: