Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK628
Název záměru: Předhradí - středisko chovu skotu
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimPředhradíPředhradí u Skutče
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 21.03.2014 13:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Předhradí, Kapitána Svatoně 22, 539 74 Předhradí
IČ oznamovatele: 48155292
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 12.03.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK628_oznameni.pdf (2347 kB) - 20.02.2014 13:35:18
Informace o oznámení: PAK628_infOznam.pdf (100 kB) - 20.02.2014 13:35:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PAK628_zjistovaci.zip (1119 kB) - 21.03.2014 13:01:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK628_infZjistovaci.pdf (88 kB) - 21.03.2014 13:01:51
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: