Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK636
Název záměru: Změna užívání stavby Kravína u. m. na výkrmnu prasat o kapacitě 750 ks
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/1.7;§4 odst. 1 písm. b
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíDamníkovDamníkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2014 09:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zemědělsko - obchodní družstvo Žichlínek, Žichlínek č. p. 200, 563 01 Lanškroun
IČ oznamovatele: 00131768
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.07.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK636_oznameni.zip (2557 kB) - 03.07.2014 09:49:21
Informace o oznámení: PAK636_infOznam.pdf (100 kB) - 03.07.2014 09:49:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.07.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PAK636_zjistovaci.zip (897 kB) - 29.07.2014 09:50:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK636_infZjistovaci.pdf (89 kB) - 29.07.2014 09:50:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: