Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK642
Název záměru: Poldr na Hlubokém potoce
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4;II/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceHorní ŘediceHorní Ředice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2014 13:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 01312774
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 27.08.2014
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK642_oznameni.zip (2503 kB) - 08.08.2014 07:52:24
Informace o oznámení: PAK642_infOznam.pdf (101 kB) - 08.08.2014 07:52:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.08.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PAK642_zjistovaci.zip (1310 kB) - 05.09.2014 13:40:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK642_infZjistovaci.pdf (89 kB) - 05.09.2014 13:40:02
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: