Podlimitní záměry
Kód záměru: PAK645P
Název záměru: Výstavba stáje s výběhem na p. p. č. 3170 v k. ú. Lichkov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.01.2019 10:22
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/69
Umístění:
Oznamovatel: René Vyšohlíd, Lichkov 27, 561 68 Lichkov
IČ oznamovatele: 74845390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vyloučen vliv
Text sdělení: PAK645P_textSdeleni.pdf (253 kB) - 30.01.2019 10:22:46