Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK651
Název záměru: Průběžná prášková lakovací linka - FOXCONN CZ s.r.o. - Pardubice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubicePardubičky
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.11.2014 14:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FOXCONN CZ s.r.o., U zámečku 26, 532 01 Pardubice
IČ oznamovatele: 25938002
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.11.2014
Zpracovatel oznámení: Cetl Pavel Ing.
Text oznámení záměru: PAK651_oznameni.zip (42344 kB) - 17.10.2014 13:43:04
Informace o oznámení: PAK651_infOznam.pdf (462 kB) - 17.10.2014 13:43:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PAK651_zjistovaci.zip (1395 kB) - 20.11.2014 14:28:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK651_infZjistovaci.pdf (307 kB) - 20.11.2014 14:28:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: