Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK652
Název záměru: Modernizace tavírny společnosti Chrudim IRON & STEEL, s.r.o., výrobní závod - Chrudim
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChrudimChrudim
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.12.2014 12:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Chrudim IRON & STEEL, s.r.o., Na Zámecké 1518/9, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 28669771
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2014
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PAK652_oznameni.zip (9353 kB) - 06.11.2014 12:40:46
Informace o oznámení: PAK652_infOznam.pdf (464 kB) - 06.11.2014 12:40:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PAK652_zjistovaci.zip (1707 kB) - 05.12.2014 12:37:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK652_infZjistovaci.pdf (308 kB) - 05.12.2014 12:37:21
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: