Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK654
Název záměru: Rozšíření výrobních kapacit závodu RONAL CR s.r.o. Pardubice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.1;II/4.3;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubicePardubiceLány na Důlku
Pardubický krajPardubicePardubiceStaré Čívice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2014 07:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RONAL CR s.r.o.,Jungmannova 1117, 506 01 Jičín
IČ oznamovatele: 49812106
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 01.12.2014
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK654_oznameni.zip (16147 kB) - 07.11.2014 14:07:59
Informace o oznámení: PAK654_infOznam.pdf (468 kB) - 07.11.2014 13:27:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PAK654_zjistovaci.zip (1633 kB) - 12.12.2014 07:30:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK654_infZjistovaci.rtf (140 kB) - 12.12.2014 07:30:51
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: