Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK657
Název záměru: Čerpací stanice PHM KONTAKT, Česká Třebová
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíČeská TřebováParník
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.01.2015 15:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KONTAKT - služby motoristům, spol. s.r.o., Svobodova 2050, 511 01 Trutnov
IČ oznamovatele: 45538514
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.12.2014
Zpracovatel oznámení: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: PAK657_oznameni.zip (138349 kB) - 02.12.2014 09:51:19
Informace o oznámení: PAK657_infOznam.pdf (462 kB) - 02.12.2014 09:51:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK657_zjistovaci.zip (1470 kB) - 07.01.2015 15:17:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PAK657_infZjistovaci.pdf (306 kB) - 07.01.2015 15:17:43
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: