Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK671
Název záměru: Výstavba - rozšíření výkrmny vepřů Lukavice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: §4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíLukaviceLukavice v Čechách
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2015 12:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miroslav Šturma, Bukovka 8, 533 41 Lázně Bělohrad
IČ oznamovatele: 70169110
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.03.2015
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: PAK671_oznameni.zip (12789 kB) - 24.02.2015 14:22:23
Informace o oznámení: PAK671_infOznam.pdf (437 kB) - 01.04.2015 12:27:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK671_zjistovaci.pdf (2010 kB) - 01.04.2015 12:29:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Žamberk
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: