Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK684
Název záměru: Přístavba stáje pro dojnice Holetín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimHoletínHoletín
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.07.2015 12:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Milan Svoboda, Dolní Holetín 57, 539 71 Holetín
IČ oznamovatele: 75018349
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK684_oznameni.pdf (2182 kB) - 24.06.2015 13:54:31
Informace o oznámení: PAK684_infOznam.pdf (569 kB) - 24.06.2015 13:54:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.07.2015
Datum nabytí právní moci: 27.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK684_zjistovaci.pdf (626 kB) - 27.07.2015 12:14:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: