Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK692
Název záměru: Farma pro chov drůbeže - Farma Pomezí
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK692_duvodyUkonceni.pdf (434 kB) - 09.12.2015 15:39:27
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyPomezíPomezí
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.12.2015 15:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: MACH DRŮBEŽ a.s., Partyzánská 322, 570 01 Litomyšl
IČ oznamovatele: 25981714
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2015
Zpracovatel oznámení: Vraný Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: PAK692_oznameni.zip (3631 kB) - 03.08.2015 15:37:18
Informace o oznámení: PAK692_infOznam.pdf (506 kB) - 03.08.2015 16:48:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK692_zjistovaci.7z (6929 kB) - 27.08.2015 13:26:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýSvitavyMěstský úřad Polička
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: