Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK697
Název záměru: Mobilní čerpací stanice motorové nafty, ZEVAS Vraclav a.s.
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíVraclavSedlec u Vraclavi
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2016 12:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEVAS Vraclav a.s., Vraclav 169, 565 42 Vraclav
IČ oznamovatele: 64829219
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 02.09.2015
Zpracovatel oznámení: Píša Radek Ing.
Text oznámení záměru: PAK697_oznameni.zip (6512 kB) - 12.08.2015 09:31:24
Informace o oznámení: PAK697_infOznam.pdf (567 kB) - 12.08.2015 09:31:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2015
Datum nabytí právní moci: 13.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK697_zjistovaci.RTF (244 kB) - 08.01.2016 12:22:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: