Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK699
Název záměru: Sklad denaturačních prostředků - změna užívání části stavby, Lihovar Chrudim
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajChrudimChrudimChrudim
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.10.2015 15:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 294 41 Dobrovice
IČ oznamovatele: 16193741
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 08.09.2015
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: PAK699_oznameni.zip (3317 kB) - 18.08.2015 07:45:32
Informace o oznámení: PAK699_infOznam.pdf (566 kB) - 18.08.2015 07:45:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.10.2015
Datum nabytí právní moci: 05.11.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PAK699_zjistovaci.pdf (592 kB) - 05.10.2015 15:32:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: